CEEGEX

Your trusted source for gas

Díjak és kedvezmények

Fix díjak

Díj típus

Klasszikus

Rugalmas

Alap*

Belépési díj

15 000 € + ÁFA

7 000 € + ÁFA

0 €

Éves tagsági díj

12 000 € + ÁFA / év

6 500 € + ÁFA / év

2 000 € + ÁFA / év

Éves rendszer díj (Trayport GlobalVisionSM)**

10 000 € + ÁFA / év

10 000 € + ÁFA / év

10 000 € + ÁFA / év

További felhasználó

6 000 € + ÁFA / év

6 000 € + ÁFA / év

6 000 € + ÁFA / év

További csak olvasási jogosultsággal rendelkező felhasználó

6 000 € + ÁFA / év

6 000 € + ÁFA / év

6 000 € + ÁFA / év

Tranzakciós díjak

Díj típus

Klasszikus

Rugalmas

Alap*

Virtuális ponti ügyletek

 

 

 

Next-Hour termék tranzakciós díja

0,010 € / MWh

0,09 € / MWh

1 € / MWh

Within Day termék tranzakciós díja

0,010 € / MWh

0,09 € / MWh

1 € / MWh

Másnapi termékek tranzakciós díja

0,005 € / MWh

0,09 € / MWh

1 € / MWh

 

 

 

 

Hálózati ponti ügyletek

 

 

 

Next-Hour termék tranzakciós díja

0,04 € / MWh

0,12 € / MWh

1 € / MWh

Within Day termék tranzakciós díja

0,04 € / MWh

0,12 € / MWh

1 € / MWh

Next-Day termék tranzakciós díja

0,04 € / MWh

0,12 € / MWh

1 € / MWh

*Az Alap Tarifacsomag tranzakciós díja évi 1 000 MWh kereskedett mennyiségig nem kerül kiszámlázásra. Ha az éves kereskedett mennyiség meghaladja az 1 000 MWh-t, úgy az 1 000 MWh felett kereskedett mennyiség tranzakciós díját 1.00 € / MWh egységáron kell a CEEGEX Tagnak megfizetnie.

**A Trayport Global VisionSM Kereskedési Rendszerhez való hozzáférés egy (1) standard hozzáférésű felhasználót és egy (1) kereskedési számlát foglal magában.

Díjfizetési feltételek 

A csatlakozási díj egy összegben fizetendő és abban az időpontban esedékes, amikor a CEEGEX Zrt. megküldi a Jelentkező részére a CEEGEX Piaci tagságra vonatkozó felvétel-visszaigazoló levelét. A a számviteli törvénynek megfelelően belépés után legkésőbb 15 naptári napon belül kerül kiszámlázásra a CEEGEX Tag részére. A fentiektől eltérő fizetési szabályokat határozhat meg a fizetendő díjakra és igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó piaci hirdetmény.


Az éves tagsági díjak és rendszerlicensz díjak (valamint a további felhasználók, kereskedési számlák és csak olvasási jogosultsággal rendelkező felhasználók után fizetendő díjak) negyedévente fizetendők és minden naptári negyedév elején kerülnek kiszámlázásra. Töredék negyedév esetén a díjak havi alapon kerülnek kiszámításra; a belépést követő hónaptól fogva kerülnek felszámításra és akkor kerülnek kiszámlázásra, amikor az adott periódus időtartama ismert.

Megszűnés esetén a teljes utolsó hónap felszámításra kerül. A fentiektől eltérő fizetési szabályokat határozhat meg a fizetendő díjakra és igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó piaci hirdetmény.

A Tranzakciós díjak havonta kerülnek felszámításra és kiszámlázásra.


Az egyéb kiegészítő szolgáltatási díjak (pl.: a kereskedők képzési és vizsga díjai, illetve az ajánlatok CEEGEX Zrt. általi törlése vagy benyújtása után fizetendő díjak) az adott szolgáltatás sikeres teljesítése után kerülnek felszámításra és kiszámlázásra.


A fizetési határidő elmulasztása esetén a CEEGEX Zrt. a mindenkori törvényben meghatározott késedelmi kamat másfélszeres összegével egyenlő késedelmi kamatot számít fel a késedelmes összeg után (a késedelmi kamat törvényi meghatározása a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 6:48. §-a szerint értendő).

Az általános díjak, tranzakciós díjak és kedvezmények a vonatkozó Piaci Hirdetményben kerülnek meghatározásra.