CEEGEX

Your trusted source for gas

Közérdekű adatok

Utolsó frissítés dátuma: 2020.05.05.

 

 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Elérhetőségi adatok

  Hivatalos név: CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített cégnév: CEEGEX Zrt.
  Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefonszám: (+36) 1 304 1090
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  Központi e-mail cím: info@ceegex.hu  
  Honlap: www.ceegex.hu

  1.2. Ügyfélkapcsolat

  Ügyfélkapcsolat (tagság) az alábbi elérhetőségeken történik (hétfő - péntek 08:00 - 17:00):
  Telefonszám: (+36) 1 304 3221
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  E-mail cím: membership@hupx.hu
  Cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Ügyfélkapcsolati vezető neve: Dijana Martinčić, értékesítési vezető

  1.3. Szervezeti struktúra

  Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

  1.4. Szervezet vezetői

  Szervezet vezetői:
  Kovács Kornél, vezérigazgató

  Felügyelőbizottság:
  Tóth Péter, Felügyelőbizottság elnöke
  Mezei Bálint Lukács, Felügyelőbizottság tagja
  Dr. Gulyás Gergő, Felügyelőbizottság tagja

  1.5. Felügyelt költségvetési szervek

  A CEEGEX Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

  1.6. Gazdálkodó szervezetek

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen gazdálkodó szervezete

  1.7. Közalapítványok

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen közalapítványa.

  1.8. Lapok

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen lapja

  1.9. Felügyeleti szerv

  Hivatalos neve: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  Postai címe: 1388 Budapest, Pf. 89
  Telefon: (+36) 1 459 7777
  Fax: (+36) 1 459 7766
  E-mail: mekh@mekh.hu
  Honlap: www.mekh.hu

  1.10. Költségvetési szervek

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  2.1. A CEEGEX Zrt. tevékenységét meghatározó előírások

  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény;

  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet;

  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;

  Szervezeti és Működési Szabályzat;

  Adatvédelmi Szabályzat;

  Adatbiztonsági Szabályzat;

  Minőségpolitika;

  ISO tanúsítványok: ISO - IEC 9001-2015 TanúsítványISO - IEC 27001-2013 Tanúsítvány

  2.2. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

  A CEEGEX Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

  2.3. Közszolgáltatások

  A CEEGEX Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat.

  2.4. Szervezet nyilvántartásai

  A CEEGEX Zrt. nem tart fent közérdekű adatnak minősülő adatbázist, nyilvántartást.

  2.5. Nyilvános kiadványok

  A CEEGEX Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

  2.6. Döntéshozatal

  A CEEGEX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.7. Szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  A CEEGEX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.8. Pályázatok
  Részletes tájékoztatás az Állásajánlatok menüpontban található.

  2.9. Hirdetmények

  Részletes tájékoztatás a Piaci hirdetmények menüpontban található.

  2.10. Közérdekű adatok megismerésének rendje

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a CEEGEX Zrt. kezelésében lévő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

  Az igény benyújtható a CEEGEX Zrt. közadatfelelőse részére:
  e-mailen az info@ceegex.hu címen;
  levélben a CEEGEX Zrt. levelezési címére (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.);
  telefonon a (+36) 1 304 1090 számon;
  faxon a (+36) 1 304 1099 számon.

  Az igénylés módja a CEEGEX Zrt. megadott elérhetőségén közölt közérdekű adatigénylés, amely tartalmazza az igényelt adatok egyértelmű megjelölését. Az igényelt adatokat a CEEGEX Zrt. – az adatkérő kérésének megfelelően papír alapon vagy elektronikus úton – az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül bocsátja az adatkérő rendelkezésére.

  2.11. Különös közzétételi lista

  Ktgt. alapján a vezető tisztségviselőről fájlok:

  Vezetői bérek CEEGEX 2017.07.17

  Vezetői bérek CEEGEX 2017.09.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2018.11.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2019.10.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2019.11.07

  Vezetői bérek CEEGEX 2020.04.27

  2.12. Adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződések

  Részletes tájékoztatás a(z) Info user, illetve Data vendor menüpontokban található.

 • 3. Gazdálkodási adatok

  Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Állami Számvevőszék ellenőrzései:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Működés eredményessége, teljesítmény:

  Részletes tájékoztatás a(z) Riportok menüpontban található.

  Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

  3.2. Költségvetések, beszámolók

  Éves költségvetések:

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Számviteli beszámolók:

  2018. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  Költségvetés végrehajtása:

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.3 Működés

  Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:

  Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Részletes tájékoztatás a számviteli beszámolóban található.

  Vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: Részletes tájékoztatás a különös közzétételi listában található.

  Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
  3. Cafeteria keret: bruttó 602.000,- Ft/2019. év
  4. Étkezési támogatás: 13.000,- Ft/hó
  5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: a személyi alapbér 5,6%-a

  Támogatások:

  A CEEGEX Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

  5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:

  Ktgt. alapján a szerződések fájlok

  CEEGEX Zrt közzététel szerződéskötésről

  Koncessziók:

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Támogatások:

  A CEEGEX Zrt.-nél nem történt nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

  Európai Unió által támogatott fejlesztések:

  Jelenleg nincs ilyen adat.

  Közbeszerzés:

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

 

 

Közadatkereső