CEEGEX

Your trusted source for gas

Közérdekű adatok

Utolsó frissítés dátuma: 2024.01.04.

 

 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1.1. Elérhetőségi adatok

  Hivatalos név: CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Rövidített cégnév: CEEGEX Zrt.
  Székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  Telefonszám: (+36) 1 304 1090
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  Központi e-mail cím: info@ceegex.hu  
  Honlap: www.ceegex.hu

  1.2. Szervezeti struktúra

  Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai

  1.3. Szervezet vezetői

  Szervezet vezetői:
  Garai Dániel, vezérigazgató

  Felügyelőbizottság:
  Mezei Bálint Lukács, Felügyelőbizottság elnöke
  Csere Anita, Felügyelőbizottság tagja
  dr. Táky Gabriella, Felügyelőbizottság tagja

  1.4. Ügyfélkapcsolat

  Ügyfélkapcsolat (tagság) az alábbi elérhetőségeken történik (hétfő - péntek 08:00 - 17:00):
  Telefonszám: (+36) 1 304 3221
  Faxszám: (+36) 1 304 1099
  E-mail cím: membership@hupx.hu
  Cím: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

  1.5. Testületi szerv adatok

  A CEEGEX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  1.6. Felügyelt költségvetési szervek

  A CEEGEX Zrt.-nél irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

  1.7. Gazdálkodó szervezetek

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen gazdálkodó szervezete

  1.8. Közalapítványok

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen közalapítványa.

  1.9. Költségvetési szervek

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen költségvetési szerve.

  1.10. Lapok

  A CEEGEX Zrt.-nek nincsen lapja

  1.11. Felügyeleti szerv

  Hivatalos neve: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
  Postai címe: 1388 Budapest, Pf. 89
  Telefon: (+36) 1 459 7777
  Fax: (+36) 1 459 7766
  E-mail: mekh@mekh.hu
  Honlap: www.mekh.hu

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  2.1. A CEEGEX Zrt. tevékenységét meghatározó előírások

  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény;

  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet;

  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;

  Szervezeti Működési Szabályzat;

  Adatvédelmi Szabályzat;

  ISO tanúsítványok: ISO - IEC 9001-2015 TanúsítványISO - IEC 27001-2013 Tanúsítvány

  Működési engedély

  2.2. A CEEGEX Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztató

  Részletes tájékoztatás a Céginformáció menüpontban található.

  2.3. Helyi önkormányzati feladatok

  A CEEGEX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem helyi önkormányzatként működik.

  2.4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

  A CEEGEX Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

  2.5. Közszolgáltatások

  A CEEGEX Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat.

  2.6. Szervezet nyilvántartásai

  A CEEGEX Zrt. nem tart fent közérdekű adatnak minősülő adatbázist, nyilvántartást.

  2.7. Nyilvános kiadványok

  A CEEGEX Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

  2.8. Döntéshozatal

  A CEEGEX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.9. Szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  A CEEGEX Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

  2.10. Hirdetmények

  Részletes tájékoztatás a Piaci hirdetmények menüpontban található.

  2.11. Pályázatok

  Részletes tájékoztatás az Állásajánlatok menüpontban található.

  2.12. Tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések

  Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Állami Számvevőszék ellenőrzései:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.13. Közérdekű adatok megismerésének rendje

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) alapján a CEEGEX Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

  A közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtható:
  elektronikusan: kozadat@hupx.hu
  írásban: CEEGEX Zrt., 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  személyesen: CEEGEX Zrt., 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
  telefonon: (+36) 1 304 1090

  A közérdekű igénylés módja a CEEGEX Zrt. megadott elérhetőségén közölt közérdekű adatigénylés, amely tartalmazza az igényelt adatok egyértelmű megjelölését. Ha a közérdekű adatigénylés nem egyértelmű, a CEEGEX Zrt. felhívja az adatigénylőt az igény pontosítására.

  Az igényelt adatokat a CEEGEX Zrt. az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül bocsátja az adatigénylő rendelkezésére. Az előzőekben meghatározott határidő, ha a közérdekű adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy a közérdekű adatigénylés teljesítése a CEEGEX Zrt. alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

  Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, valamint az Infotv. alapján fennálló jogorvoslati lehetőségekről az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül értesíteni kell.

  2.14. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.15. Közérdekű adatok statisztikai adatai

  Jelenleg nincs ilyen adat

  2.16.-2.17. Adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó szerződések

  Részletes tájékoztatás a(z) Info user, illetve Data vendor menüpontokban található.

  2.18. Különös közzétételi lista

  Ktgt. alapján a vezető tisztségviselőről fájlok:

  Vezetői bérek CEEGEX 2024.05.01.

  Vezetői bérek CEEGEX 2024.01.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2023.05.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2023.01.31

  Vezetői bérek CEEGEX 2022.07.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2021.09.07

  Vezetői bérek CEEGEX 2021.07.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2021.03.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2020.09.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2020.08.01

  Vezetői bérek CEEGEX 2020.06.02

  Vezetői bérek CEEGEX 2020.04.27

  Vezetői bérek CEEGEX 2019.11.07

  Vezetői bérek CEEGEX 2019.10.01

  2.19.-2.25. Közadat újrahasznosítás

  Közadat újrahasznosítás tájékoztatás

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási feltételek

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási díjszabás

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási jogorvoslat [Remedies regarding the re-use of public data]

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítási szerződések

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Kulturális közadat digitalizálási szerződések

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

  Közadat újrahasznosítás fedezetére vonatkozó szabályok

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 • 3. Gazdálkodási adatok

  3.1. Költségvetések, beszámolók

  Éves költségvetések:

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  Számviteli beszámolók:

  2018. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2019. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2020. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2021. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2022. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  2023. évi Éves beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

  Költségvetés végrehajtása:

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.2. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

  Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Részletes tájékoztatás a számviteli beszámolóban található.

  Vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege: Részletes tájékoztatás a különös közzétételi listában található.

  Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

  1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
  2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
  3. Cafeteria keret: bruttó 602.000,- Ft/2019. év
  4. Étkezési támogatás: 13.000,- Ft/hó
  5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: a személyi alapbér 6,2%-a

  3.3. Államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások

  A CEEGEX Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

  3.4. A Kgt. alapján a Társaság pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződések adatainak közzététele:

  CEEGEX Zrt közzététel szerződéskötésről

  3.5. Koncessziók

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

  3.6. Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó támogatások

  A CEEGEX Zrt.-nél nem történt nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

  3.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések:

  Jelenleg nincs ilyen adat.

  3.8. Közbeszerzés:

  A CEEGEX Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető.

 

 

Közadatkereső

 

A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) illetve a megállapítható költségtérítés részleteit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.