CEEGEX

Your trusted source for gas

A CEEGEX Zrt. weboldalának felhasználási feltételei

Az ezen a weboldalon elérhető adatokhoz és információkhoz (a továbbiakban: „Tartalom”) csak a jelen felhasználási feltételek elfogadásával férhet hozzá; ennek megfelelően kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa át. Amennyiben a jelen felhasználási feltételeket nem fogadja el, úgy a Tartalomhoz nem fog tudni hozzáférni.

A honlapon található bármely Tartalom kizárólag tájékoztató jellegű; azt nem lehet és nem szabad a CEEGEX Zrt.-től származó befektetési tanácsnak vagy a honlapon bemutatott bármely befektetési lehetőség vonatkozásában nyilvános ajánlattételnek tekinteni.

A CEEGEX Zrt. minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a szerveren található Tartalom valós, pontos, és időszerű, a honlaphoz történő hozzáférés pedig folyamatos és zavartalan legyen, ezekért azonban a CEEGEX Zrt. sem szavatosságot, sem semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználó csak saját felelősségére használhatja fel ezen Tartalmat.

A honlap olyan más honlapok hivatkozásait is tartalmazza, amelyeket más szolgáltatók üzemeltetnek (hivatkozások). A CEEGEX Zrt. ezen honlapok működéséért és tartalmáért nem vállal felelősséget. A CEEGEX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amely, többek között, a szerveren elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított Tartalom következtében merülnek fel. A CEEGEX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített Tartalom alapján csak azok ellenőrzése után hozzanak döntéseket. A felhasználó csak saját felelősségére használhatja fel a Tartalmat. Ebből következően a felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített Tartalom felhasználása csak saját felelősségére történik.

Az ezen a honlapon található Tartalom kizárólag az egyéni felhasználok által használható fel a jogszabályok által biztosított szabad felhasználás keretein belül. A Tartalom üzleti vagy más célból, bármilyen módon, illetve bármilyen közvetítőeszköz használatával történő további, illetve újbóli megosztása tilos, kivéve, ha ahhoz a CEEGEX Zrt. előzetesen írásban kifejezetten hozzájárult. A honlapon megjelenő Tartalom egészének vagy részének bármilyen módon történő reprodukciójához, másolásához, sokszorosításához, az arra mutató hiperhivatkozás továbbításához vagy létrehozásához ugyancsak a CEEGEX Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Amennyiben egy nem CEEGEX Tag harmadik személy a „CEEGEX Magyar Spot Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).

A CEEGEX Magyar Spot Index nem engedélyezett vagy visszaélésszerű felhasználása, illetve az erre tett kísérlet (polgári jogi, illetve büntetőjogi) szankciót vonhat maga után. A weboldalon található Tartalom illetéktelen harmadik személyek részére történő átadása nem engedélyezett és visszaélésszerű felhasználásnak minősül.

Ellenkező kitétel hiányában minden, a honlapon található Tartalom a CEEGEX Zrt. tulajdonát képezi. A honlap hírei csak és kizárólag a jogszabályi keretek között használhatók fel, illetve tájékoztatási célzattal idézhetők.

Amennyiben Ön a CEEGEX Zrt. honlapján keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez személyes adatainak megadására van szükség, Ön ezen adatok kezeléséhez hozzájárul. Az Ön által megadott személyes adatokat a CEEGEX Zrt. kizárólag arra a célra használja, amelyre Ön azokat megadta. Személyes adatait harmadik személynek a CEEGEX Zrt. nem továbbítja.