CEEGEX

Your trusted source for gas

A CEEGEX Zrt. weboldalának felhasználási feltételei

Az ezen a weboldalon elérhető adatokhoz és információkhoz, ideértve különösen, de nem kizárólag a kereskedés során keletkezett és közzétett adatokat, az azokból számolt árakat és létrehozott indexeket, továbbá az elemzéseket és híreket is - (a továbbiakban: „Tartalom”) csak a jelen felhasználási feltételek elfogadásával férhet hozzá; ennek megfelelően kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa át. Amennyiben a jelen felhasználási feltételeket nem fogadja el, úgy a Tartalomhoz nem jogosult hozzáférni sem azt felhasználni.

1. A Tartalom tulajdonjoga, a CEEGEX Zrt. felelőssége

Ellenkező kitétel hiányában minden, a honlapon található Tartalom a CEEGEX Zrt. tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll.

A honlapon található bármely Tartalom kizárólag tájékoztató jellegű; azt nem lehet és nem szabad a CEEGEX Zrt.-től származó befektetési tanácsnak vagy a honlapon bemutatott bármely befektetési lehetőség vonatkozásában nyilvános ajánlattételnek tekinteni.

A CEEGEX Zrt. minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a szerveren található Tartalom valós, pontos, és időszerű, a honlaphoz történő hozzáférés pedig folyamatos és zavartalan legyen, ezekért azonban a CEEGEX Zrt. sem szavatosságot, sem semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználó csak saját felelősségére használhatja fel ezen Tartalmat.

A honlap olyan más honlapok hivatkozásait is tartalmazza, amelyeket más szolgáltatók üzemeltetnek (hivatkozások). A CEEGEX Zrt. ezen honlapok működéséért és tartalmáért nem vállal felelősséget.

A CEEGEX Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget azért a veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amely, többek között, a szerveren elérhető téves, meg nem jelenített vagy módosított Tartalom következtében merülnek fel. A CEEGEX Zrt. azt ajánlja, hogy a megjelenített Tartalom alapján csak azok ellenőrzése után hozzanak döntéseket. A felhasználó csak saját felelősségére használhatja fel a Tartalmat. Ebből következően a felhasználó kijelenti és elismeri, hogy a megjelenített Tartalom felhasználása csak saját felelősségére történik.

2. A Tartalom felhasználása

Az ezen a honlapon található Tartalom kizárólag az egyéni felhasználok által használható fel a jogszabályok által biztosított szabad felhasználás keretein belül, illetve tájékoztatási célzattal idézhetők.

A Tartalom üzleti vagy más célból, bármilyen módon, illetve bármilyen közvetítőeszköz használatával történő további, illetve újbóli megosztása tilos, kivéve, ha ahhoz a CEEGEX Zrt. előzetesen írásban kifejezetten hozzájárult. A honlapon megjelenő Tartalom egészének vagy részének bármilyen módon történő reprodukciójához, másolásához, sokszorosításához, az arra mutató hiperhivatkozás továbbításához vagy létrehozásához ugyancsak a CEEGEX Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

3. Piaci adatok, árak és indexek felhasználása

Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához.

Jelen hozzájárulás ugyanakkor nem jelent a CEEGEX Zrt. részéről kötelezettségvállalást bármely index vagy kalkulált ár jövőbeni fenntartására vagy publikálására, sem ingyenes elérhetőségére, továbbá nem jelent felelősség vállalást azok hibamentességéért vagy bármely meghatározott célra való alkalmasságáért.

A CEEGEX Zrt. törekszik arra, hogy az általa publikált adatokban, létrehozott indexekben és kalkulált árakban történő bármilyen változásról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást tegyen közzé a honlapján.

Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a jelen 3. pontban kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen.

Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár további, jelen felhasználási feltételekben vagy külön írásbeli hozzájárulásban (szerződésben) nem engedélyezett vagy visszaélésszerű felhasználása, illetve az erre tett kísérlet (polgári jogi, illetve büntetőjogi) szankciót vonhat maga után. A weboldalon található Tartalom illetéktelen harmadik személyek részére történő átadása nem engedélyezett és visszaélésszerű felhasználásnak minősül.

4. Adatvédelem

 Amennyiben Ön a CEEGEX Zrt. honlapján keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez személyes adatainak megadására van szükség, azokat a CEEGEX Zrt. a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, és kizárólag arra a célra használja, amelyre Ön azokat megadta.