CEEGEX

Your trusted source for gas

Hivatalos adatok

A társaság neve

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:

CEEGEX Zrt.

A cég idegen nyelvű elnevezése, idegen nyelvű rövidített elnevezése:

Central Eastern European Gas Exchange Company Limited by Shares, CEEGEX Ltd.

A társaság székhelye:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

A társaság levelezési címe:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Cégjegyzékszám:

01-10-047091

A cégjegyzéket vezető és a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A társaság statisztikai számjele:

23408612 3523 114 01

A társaság adószáma:

23408612-2-41

A társaság közösségi adószáma:

HU23408612