CEEGEX

Your trusted source for gas

RRM

Áttekintés

A REMIT 8.cikkének megfelelően a CEEGEX teljesíti a kereskedési adatok automatikus jelentési kötelezettségét az ACER (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) felé, mint a felelős RRM. A CEEGEX gondot fordít arra, hogy folyamatosan fejlessze adatjelentési szolgáltatását és összhangban legyen az ACER által közreadott új specifikációkkal és követelményekkel.

CEEGEX ACER regisztrációs szám: B00009714.HU

A jelentési szolgáltatás használatával a piaci szereplők:

  • hozzáférést kapnak a sztenderd felhasználói interfészekhez;
  • le tudják tölteni a  REMIT adatfájlokat a CEEGEX rendszeréből;
  • egy könnyen elérhető web interfészen keresztül monitorozni tudják a jelentési adatokat és a riportolás státuszát;
  • mindezek következtében a  REMIT tranzakciós adatjelentési kötelezettségükből fakadó terheik jelentősen csökkennek.

"A REMIT mindenkit érint, aki vagy közvetlenül részt vesz a nagykereskedelmi energiakereskedésben vagy valamilyen módon hatással van az Unión belüli energiapiacokra, függetlenül attól, hogy  az EU-n polgára, vagy hogy hivatásos vagy nem hivatásos befektető. Ezen túlmenően a REMIT hatálya az EU-n kívüli és az EGT-n kívüli piaci szereplőkre is kiterjed, azokban az esetekben, amikor olyan tranzakcióban  (ideértve a megbízást  is) vesznek részt, amely az Unió valamelyik nagykereskedelmi energiapiacán  történik.

Ennek megfelelően, a REMIT keretében, az illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál történő nyilvántartásba vétel kötelezettsége, valamint a REMIT 8. cikkének (1) és (5) bekezdése szerint az Ügynökségnek (ACER) történő adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek a nem uniós és a nem EGT piaci szereplőkre is vonatkoznak. Ugyanez vonatkozik a REMIT 3. és 5. cikke szerinti piaci visszaélések tilalmára is. "

Kötelezettségek

A REMIT 8. cikkének értelmében (Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról) illetve a REMIT Végrehajtási Rendelet 6. cikkével összefüggésben (A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról) a piaci szereplők a következő adatokat kötelesek az  ACER felé jelenteni:

  • nagykereskedelmi energiapiaci tranzakciók, beleértve az ajánlatokat és az ügyleteket is;
  • szervezett piacokon teljesült nagykereskedelmi energiapiaci termékek adatai, beleértve a teljesült és a nem teljesült ajánlatokat is.

Míg az adatszolgáltatás felelőssége a piaci résztvevőkre hárul, jelentési kötelezettségük akkor tekinthető teljesítettnek, ha a kereskedési adatokat az ACER megkapta az érintett szervezett piactól.

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU Rendelete 8.Cikk 1. Bekezdés:

“A piaci szereplő vagy a nevében […] személy vagy hatóság átadja az Ügynökségnek a nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó nyilvántartásokat, ideértve a vételi és az eladási megbízásokra vonatkozó nyilvántartásokat is. A szolgáltatandó információ tartalmazza a vásárolt és eladott nagykereskedelmi energiatermék pontos meghatározását, a megállapított árat és mennyiséget, a teljesítés dátumát és idejét, az ügylet részes feleit és kedvezményezettjeit, valamint minden más releváns információt. Miközben az általános felelősség a piaci szereplőket terheli, az érintett piaci szereplő jelentési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő, amint egy, […] személy vagy hatóság az előírt tájékoztatást megadja.”

 Gyakori kérdések 

CEEGEX RRM Árlista     

Megtekintéshez kérjük kattintson a táblázatban a megállapodás számára:                   

Szerződéstípus

Megállapodás CEEGEX Tagoknak       CEEGEX Tagság nélkül
 A1 A CEEGEX a tag megbízása által jelenti a CEEGEX-en kötött ügyleteket és adatokat listázva a CEEGEX tagi díjszabályzatban ​Nem elérhető
​ A2 ​A tag másik RRM szolgáltatását választja, a CEEGEX adatokat letölti a CEEGEX SFTP-ről ​az éves tagsági díj magában foglalja Nem elérhető
​ A3 Az A2-es megállapodáson felül a fájlok ACER kompatibilitása biztosított 1000 EUR/év Nem elérhető

B

CEEGEX mint megbízott jelenti a tag más, a CEEGEX és/vagy a HUDEX földgázszegmens piacookon kívüli, egyéb szervezett piacokon kötött ügyleteit 

listázva a CEEGEX tagi díjszabályzatban ​1000 EUR/év

REMIT

REMIT végrehajtási rendelet

CEREMP regisztráció

ACER REMIT weblapja (angolul)